Ål utvikling

– ditt lokale turistkontor

 

«Ål utvikling ønsker å være med synlig i sentrumsbilde i Ål.  

Ål utvikling flytter inn på Ålingen kjøpesenter sommeren 2021. Her vil det være både turistkontor og butikk. 

De har en del produsenter av nisjeprodukter som de ønsker skal få en utstillingsplassen. her vil sentret få noe unikt for alle turistene, og produsentene vil bli mer synlig. 

I tilegg til turistkontor og og butikk, vil det også være et slags hyttevisningssenter. Det vil også bli salg av noen produlprodukter. 

Ønsker du oversikt over ledig hyttetomter i Ål, da er dette absolutt rett plass.